Taso 2 – Ohjelmoija-asiantuntija

Tässä moduulissa oppilaat oppivat erottelemaan algoritmin toimintoihin ja menettelytapoihin käyttämällä lohko-ohjelmointia erilaisissa ympäristöissä. He oppivat lisää työskentelystä muuttujien kanssa luomalla interaktiivisia pelejä ja ohjelmoimalla robotteja ja ”Micro:bit" piirilevyjä. He tutustuvat käsitteeseen "rekisteri muistissa" ja luovat mielenkiintoisia moniosaisia projekteja tason viimeisen osion mukaisesti.

Todistus

Certificates Mindhub

Oppilas saa todistuksen jokaisesta suoritetusta tasosta.

Bonuspisteet

500 pisteet

Jokainen suoritettu moduuli antaa 100 pistettä ja kokonainen taso 500 pistettä.

Työkalut

tynker scratch-logo hopscotch microbit

Joitakin välineitä ja ohjelmointiympäristöjä, joita oppilaat käyttävät tällä tasolla.

Boards

Yksi taso = 4 Moduulit

Location

Yksi moduuli = 4 oppitunti

Time

Yksi oppitunti = 120 minuuttia

Ilmoittaudu

100 PISTEET

Moduuli 1 - OPERAATTORIEN SISÄLLYTTÄMIEN OHJELMAN OSANA

Tässä moduulissa lapset tutustuvat operaattorien luonteeseen ja niiden rakenteeseen. He tutustuvat niiden rooliin, ja oppivat käyttämään niitä oikein rikastuttamaan ohjelmiaan. He oppivat rakentamaan useamman kuin yhden operaattorin sisältävän algoritmin.  

Aiheet

 1. Tutustuminen ohjelman operaattoreihin
 2. Operaattorien rakenne. Operandit
 3. Tutustuminen erilaisiin operaattoreihin
 4. Työskentely useamman kuin yhden operaattorin kanssa (“or” and “and”/”tai ” ja “ja”). Projektin valmistelu.

100 PISTEET

Moduuli 2 - ALGORITMIEN TEKO JA OPTIMISOINTI

Tässä moduulissa lapset tutustuvat perusteellisemmin käsitteeseen algoritmi. He tekevät monimutkaisia, ehtoja ja syklejä sisältäviä projekteja. Monimutkaista ohjelmaa laadittaessa on otettava huomioon monta sellaista tilannetta, jotka voivat asettaa esteitä asettamamme tavoitteen toteutumiselle. Tämän moduulin tarkoituksena on edistää lasten ongelmanratkaisukykyä ja auttaa heitä poistamaan tielleen tulevia esteitä.

Aiheet

 1. Algoritmikäsitteen määrittely. Algoritmin rakentaminen
 2. Monimutkaisten algoritmien toimintojen prioriteetti. Ehtojen ja syklien käyttö algoritmissä.
 3. Virheiden korjaus monimutkaisia algoritmejä rakennettaessa
 4. Moniosaiset algoritmit. Algoritmien soveltaminen. Projektin valmistelu

100 PISTEET

Moduuli 3 - MENETTELYTAPOJEN JA TOIMINTOJEN SOVELTAMINEN OHJELMAAN

Tässä moduulissa lapset oppivat soveltamaan kaikkea oppimaansa  mielenkiitoisiin ohjelmiinsa. He oppivat miten toiminnolle annetaan arvo ja miten joku toiminto listätään koodin tiettyyn osaan. He laativat monimutkaisia, menettelytapoja sisältäviä ohjelmia, joiden avulla he kontrolloivat erilaisten robottien käyttäytymistä.  

Aiheet

 1. Toimintatapojen määrittely ja soveltaminen.
 2. Toiminnot. Toimintojen soveltaminen.
 3. Ohjeiden prioriteetti toimintoa laadittaessa. Toiminnon arvo.
 4. Työskentely useamman kuin yhden toiminnon kanssa ja niiden soveltaminen. Tutustuminen listoihin. Projektin valmistelu

100 PISTEET

Moduuli 4 - ANNETUN TEHTÄVÄN MONITAHOISEN RATKAISUN VALMISTELU

Tässä moduulissa lapset joutuvat ratkaisemaan heille annettuja tehtäviä, joihin heidän pitää itsenäisesti löytää ratkaisu. Moduuli sisältää ohjelmia, jotka liittyvät maailmankuulujen pelien uudelleenlaatimiseen ja kansainvälisten ohjelmointikilpailujen robottien ohjelmointiin liittyviin tehtäviin. Näihin tehtäviin lapset voivat yrittää löytää ratkaisua ja näyttää mihin kykenevät kokeilemalla ja soveltamalla omia ideoitaan ohjelmoinnin digitaalisessa ympäristössä.

Aiheet

 1. Sellaisen pelin laatiminen, jossa kaikkia hahmoja varten on olemassa yksi muuttuja ja monta muuttujaa erillisille hahmoille
 2. Useamman kuin yhden robotin välisen vuorovaikutuksen sisältävän projektin valmistelu
 3. Kansainvälisen ohjelmointikilpailun robotteja koskevan projektin valmistelu
 4. Omaan ideaan perustuvan projektin teko ja sen esittely yleisön edessä