Taso 4 – Lohko-ohjelmoinnin asiantuntija

Tässä moduulissa pikkuohjelmoijat oppivat jaottelemaan algoritmejä toimintoihin ja menettelytapoihin käyttämällä lohko-ohjelmointia eri ympäristöissä. Heidän muuttujien kanssa työskentelynsä lisääntyy interaktiiviisiä pelejä laatimalla ja robotteja ja piirilevyjä "Micro:bit" ohjelmoimalla. He tutustuvat käsitteeseen "rekisteri muistissa" ja laativat mielenkiintoisia projekteja tämän tason projektiosiossa.

Todistus

Certificates Mindhub

Oppilas saa todistuksen jokaisesta suoritetusta tasosta.

Bonuspisteet

500 pisteet

Jokainen suoritettu moduuli antaa 100 pistettä ja kokonainen taso 500 pistettä.

Työkalut

scratch-logo sphero microbit tynker

Joitakin välineitä ja ohjelmointiympäristöjä, joita oppilaat käyttävät tällä tasolla.

Boards

Yksi taso = 4 Moduulit

Location

Yksi moduuli = 4 oppitunti

Time

Yksi oppitunti = 120 minuuttia

Ilmoittaudu

100 PISTEET

Moduuli 1 - OPERAATTORIEN SOVELLUKSIIN TUTUSTUMINEN

Tässä moduulissa lapset tutustuvat operaattoreihin ja heidän ohjelmansa sisältämiin  toimintoihin. Sisällytämme ohjelmaan erilaisia operaattoreita tietoja työstävän koodin osana.     

Aiheet

 1. Mikä on operaattori?
 2. Erilaiset operaattorit. Operandi
 3. Mikä on literal?
 4. Projektin valmistelu

100 PISTEET

Moduuli 2 - MENETTELYTAPOJEN JA TOIMINTOJEN SOVELTAMINEN JA NIIHIN TUTUSTUMINEN

Tässä moduulissa lapset kasvattavat tietomääräänsä tutustumalla menettelytapoihin ja toimintoihin. He saavat tietoa niiden tarkoituksesta ja ymmärtävät, miten ohjelma optimoidaan luomalla lukumäärältään erilaisia ohjeita sisältäviä toimintoja.

Aiheet

 1. Mitä ovat menettelytavat?
 2. Toiminnot – määritelmät ja sovellukset
 3. Toiminnon arvo. Toiminnon arvon antaminen
 4. Projektin valmistelu

100 PISTEET

Moduuli 3 - PELIEN JA INTERAKTIIVISTEN ANIMAATIOPROJEKTIEN TEKO

Tässä moduulissa lapset tekevät pelejä soveltamalla ehdollisia rakenteita, syklejä sekä perustapahtumia. He työstävät oman, erilaisia ehtoja ja abstraktioita sisältävän interaktiivisen animaationsa. He kasvattavat tietotaitoaan suunnittelemalla monimutkaisen ohjelmisto- ja laitteistokohteiden välistä vuorovaikutusta sisältävän ohjelman.

Aiheet

 1. Pelin teko soveltamalla ehdollisia rakenteita ja syklejä
 2. Perustapahtumia sisältävän projektin valmistelu
 3. Ehtoja ja toistoja sisältävän interaktiivisen animaation teko
 4. Ohjelmisto- ja laitteistokohteen välistä vuorovaikutusta sisältävän projektin valmistelu

100 PISTEET

Moduuli 4 - LOPULLINEN PROJEKTIMODUULI

Tässä moduulissa lapset laativat kaikkia ohjelmoinnin peruselementtejä sisältäviä projekteja, joihin kuuluvat mm. erilaiset syklit, ehdot, tapahtumat, menettelytavat ja toiminnot. He luovat kolmiulotteisia tehosteita animaatioihin ja peleihin, työstävät interaktiivisia animaatioita ja erilaisia ohjelmia yhteistyössä useamman kuin yhden robotin kanssa.  

Aiheet

 1. Kolmiulotteisten tehosteiden luominen animaatioihin ja peleihin
 2. Projektin luominen useamman kuin yhden robotin kanssa
 3. Useamman kuin yhden toiminnan sisältävän projektin valmistelu
 4. Robottikilpailun tehtävien teko