Python-ohjelmointikielen opetus

Python-ohjelmointikielen opetusta koskevan tason tarkoituksena on esitellä lapsille ohjelmoinnin maailmaa oikealla ohjelmointikielellä. Python on tekstipohjainen ohjelmointikieli, jota käytetään sovellusten, pelien ja verkkosivujen tekemiseen. Tämä kieli avaa ovet tietokoneohjelmoinnin maailmaan, ja nimenomaan siksi sitä käytetään ohjelmoinnin opetukseen monissa kouluissa ja yliopistoissa. Lapset voivat tällä tasolla alkaa opetella Python-kielen syntaksia käytyään aiemmin läpi pakolliset tasot, joilla he ovat tutustuneet ohjelmoinnin perusteihin kirjoittamalla ohjelmia ja lohkoja. Ensimmäiset oppitunnit keskittyvät ohjelmointiympäristön asennukseen ja siihen tutustumiseen, jonka jälkeen lapset ryhtyvät laatimaan tietojen lajittelualgoritmejä, listatyöskentelyä ja ratkaisemaan erilaisia algoritmeihin liittyviä tehtäviä.

Todistus

Certificates Mindhub

Oppilas saa todistuksen jokaisesta suoritetusta tasosta.

Bonuspisteet

500 pisteet

Jokainen suoritettu moduuli antaa 100 pistettä ja kokonainen taso 500 pistettä.

Työkalut

python

Joitakin välineitä ja ohjelmointiympäristöjä, joita oppilaat käyttävät tällä tasolla.

Boards

Yksi taso = 4 Moduulit

Location

Yksi moduuli = 4 oppitunti

Time

Yksi oppitunti = 120 minuuttia

Ilmoittaudu

100 PISTEET

Moduuli 1 - Johdanto Python-ohjelmointikieleen

Tässä moduulissa Senior-tason lapset tutustuvat ensimmäistä kertaa Python-ohjelmointikieleen. Moduulin aihepiirinä on lasten johdatus ohjelmointikielellä tapahtuvaan ohjelmointiin, Pythoniin tutustuminen, lohko-ohjelmoinnin vertailu, IDLE:n (muokkauksen integroitu ympäristö) asennus, ja ensimmäinen Python-kielellä laadittu ohjelma.

Aiheet

 1. Mikä on ohjelmointikieli? Mikä on Python? Muuttujat
 2. Tutustuminen IDLE. Yleisimmin tavatut virheet. Pythonin syklityyppien sovellus
 3. Peruskäskyt. Vertailu Scratchin ja Pythonin välillä
 4. Leikitään Pythonilla – projektin laatiminen

100 PISTEET

Moduuli 2 - Listojen kanssa työskentely Pythonilla

Tämän moduulin tarkoituksena on tutustuttaa lapset lisäoperaatioihin, joita tarvitaan listojen kanssa työskentelyyn. Lapset työskentelevät erilaisten käytännön tehtävien parissa tätä asiaa harjoitellessaan.

Aiheet

 1. Работа по проект със списъци (M)
 2. Listoja sisältävän projektin laatiminen (M)
 3. Listatyöskentelyssä tarvittavat lisäoperaatiot
 4. Listan etsiminen

100 PISTEET

Moduuli 3 - Toiminnot ja lajittelu

Tämä moduuli on omistettu ohjelmoinnin toiminnoille. Lapset tutustuvat käsitteeseen toiminto, toiminnon määrittely ja toiminnon kutsu. Työskentelemällä erilaisten projektien parissa lapset harjoittelevat parametrien antoa toiminnoille ja arvon palauttamista, he ratkaisevat lajitteluun liittyviä algoritmitehtäviä ja määrittävät muuttujien kattavuuden toiminnossa.

Aiheet

 1. Toimintojen luonne. Algoritmitehtävät ja lajittelu
 2. Parametrit ja palautettu arvo
 3. Muuttujien kattavuus toiminnoissa
 4. Toimintosovelluksen sisältävän projektin valmistelu

100 PISTEET

Moduuli 4 - Joukot

Tämän moduulin tarkoituksena on tutustuttaa lapset käsitteeseen “joukko” ja sen ymmärtämiseen. Sen jälkeen kun lapset ovat ymmärtäneet joukkojen luonteen ja niiden soveltamisen ohjelmointiin, voivat he työskennellä joukkojen yhdistämiseen, leikkaamiseen ja niiden välisiin eroihin liittyvien projektien parissa.

Aiheet

 1. Joukkojen peruspiirteet. Joukkojen yhdistäminen.
 2. Joukkojen leikkaaminen
 3. Joukkojen erot
 4. Joukkosovelluksia sisältävän projektin valmistelu