Verkkokehittelyn maailma

Koska pienet ohjelmoijamme ovat jo hankkineet kokemusta kaksilohkoperusteisista koodauskielistä, on aika huomaamatta siirtyä oikean ohjelmoinnin maailmaan vertailemalla uutta ja sitä, mitä lapset jo tietävät. Ensimmäisellä tasolla lapset perehtyvät tarkemmin sellaisiin käsitteisiin kuin ”selain” tai ”kehittely-ympäristö” ja tutustuvat erityisiin internetissä käytettäviin ohjelmointitermeihin. Päätavoitteemme tässä vaiheessa on tutustuttaa lapset HTML ja CSS selainteknologioihin, joista tietoa saatuaan lapset voivat ylpeillä ymmärtävänsä ja tietävänsä paljon vaikeistakin asioista. Tämän tason läpikäytyään pikkuohjelmoijilla on hallussaan kaikki tarvittava tieto ja tarvittavat taidot mihin tahansa heitä kiinnostavaan aiheeseen liittyvän verkkosivun tekoon. Kaikki tämän tason oppitunnit ovat tehtäviin perustuvia parempien tulosten saavuttamiseksi. Tällä tavoin, soveltamalla oppimaansa teoriaa suoraan käytäntöön, lapset täydentävät teoreettisia tietojaan ja ymmärtämystään ja luovat perusteet tulevalle kehitykselleen.

Todistus

Certificates Mindhub

Oppilas saa todistuksen jokaisesta suoritetusta tasosta.

Bonuspisteet

500 pisteet

Jokainen suoritettu moduuli antaa 100 pistettä ja kokonainen taso 500 pistettä.

Työkalut

css-html

Joitakin välineitä ja ohjelmointiympäristöjä, joita oppilaat käyttävät tällä tasolla.

Palvelun tarjoaa

Telerik Academy

Tämä taso suoritetaan Telerik Academy Schoolin opetusohjelman ja materiaalien kanssa.

Boards

Yksi taso = 4 Moduulit

Location

Yksi moduuli = 4 oppitunti

Time

Yksi oppitunti = 120 minuuttia

Ilmoittaudu

100 PISTEET

Moduuli 1 - Tehdään ensimmäinen verkkosivumme!

Tämän moduulin ensimmäisellä oppitunnilla lapset oppivat sellaisia käsitteitä kuin tietokoneohjelma, ohjelmointi, ohjelmointiympäristö ja selain. Nämä käsitteet muodostavat kaikkien myöhempien opintojen perustan. Seuraavat kolme aihepiiriä käsittävät HTML:n perusrakenteen, lisäksi lapset oppivat sellaisia termejä kuin ”tagi” ja ”attribuutti”. Moduulin viimeisessä vaiheessa nuorten ohjelmoijien on kehiteltävä verkkosivu, joka sisältää kaikki tässä moduulissa opitut osatekijät.

Aiheet

 1. Johdatus ohjelmoinnin maailmaan
 2. Anatomian oppitunti: missä ovat HTML:n aivot?
 3. Jokaisella verkkosivulla täytyy olla…kuvia
 4. HTML on yhtä kuin voileivän teko!

100 PISTEET

Moduuli 2 - Olen taiteilija…

Moduulin kahden ensimmäisen aiheen aikana HTML:n perustagien ja attribuuttien esittely jatkuu, samalla kun lapset kehittävät sen verkkosivuston perusrakenteen, jonka työstämistä he jatkavat tämän tason loppuun saakka. Moduulin toinen puolisko esittelee CSS:n ja perustiedot väreistä, fonteista ja kuvista, joita käytetään laajalti muuallakin, ei ainoastaan verkko-ohjelmoinnin alueella.

Aiheet

 1. Jokaisella verkkosivulla täytyy olla...linkkejä
 2. Miten ohjelmoijat sen tekevät?
 3. Ryhmätyön lyhyt historia
 4. Jokaisella verkkosivulla täytyy olla…näppäimiä

100 PISTEET

Moduuli 3 - lemme verkkosuunnittelijoita!

Moduulin ensimmäinen aihe jatkaa HTML:n päätagien esittelyä, samalla kun lapset jatkavat edellisen moduulin projektin kehittelyä ja päivittämistä. Tällä tavoin meillä on mahdollisuus perehtyä syvemmin CSS-tyyliin ja näyttää sellaiset hyvät työskentelytavat, joita tarvitaan useamman kuin yhden kansion tai tiedostojärjestelyn sisältävän projektin laatimiseksi.

Aiheet

 1. Takaisin perusasioihin
 2. Tietokoneet voivat puhua!
 3. Biologian oppitunti: Miten HTML leikellään paloihin?
 4. Tehdään etusivu!

100 PISTEET

Moduuli 4 - ОVäritämme mestarien tapaan

Tämän moduulin aikana lapset saavat valmiiksi projektin, jota olemme työstäneet alusta lähtien. Tässä tason jo edistyneessä vaiheessa meillä on mahdollisuus esitellä vaikeampia käsitteitä kuten dokumenttien ”segmentointi”, ”pseudoselektorit” ja ”metatieto”. Tämän moduulin lopussa työskentelyn alla ollut projekti on saatu valmiiksi ja lapset saavat mahdollisuuden esitellä oppimaansa aineistoa muuttamalla ja tyylittelemällä projektia oman mielensä mukaan.

Aiheet

 1. Voidaanko CCS:ä huiputtaa?
 2. CSS on vain rakentaja!
 3. Tietääkö Google verkkosivustamme?
 4. Olemme oppineet niin paljon!