Mobiilisovellusten kehittely

Tämä taso avaa nuorille ohjelmoijille aivan uuden maailman  – mobiiliteknologian - kehittelemällä lohko-ohjelmoinnin pohjalta uusia, hyödyllisiä ja mielenkiintoisia ohjelmia. Lapset oppivat käytännössä soveltamaan loogista ajatteluaan ja tietojaan laatimalla jokapäiväisen elämän haasteisiin liittyviä mobiilisovelluksia ja ratkaisemalla erityyppisiä ongelmia erilaisten projektien pohjalta. Suunnittelimme tämän tason niin, että pienet ohjelmoijat käyvät yhdessä opettajan kanssa uudelleen läpi ohjelmistokehittelyn peruskäsitteet ja vaiheet –  tapahtumat, syklit, muuttujat, ehdot ja toiminnot. Käyttämällä näitä jo tuttuja lohko-ohjelmoinnin työkaluja autamme jopa aikaisempaa kokemusta vailla olevia lapsia löytämään tien mobiilisovellusten kehittelyn maailmaan. Käyttämällä App Inventor-alustaa näytämme lapsille kuinka koodauslohkoilla on mahdollista rakentaa monimutkaisia mobiilisovelluksia, joita ihmiset voivat käyttää eri puolilla maailmaa ympäristöolosuhteitaan parantaakseen. Tätä lähestymistapaa voidaan menestyksekkäästi käyttää niin aikaisempaa kokemusta vailla olevien lasten kuin myös jo kokeneempien nuorten ohjelmoijien opetukseen sen vuoksi, että käytetään monia erilaisia työkaluja ja niiden sisäänrakennettuja elementtejä.

Todistus

Certificates Mindhub

Oppilas saa todistuksen jokaisesta suoritetusta tasosta.

Bonuspisteet

500 pisteet

Jokainen suoritettu moduuli antaa 100 pistettä ja kokonainen taso 500 pistettä.

Työkalut

mit-app-inventor

Joitakin välineitä ja ohjelmointiympäristöjä, joita oppilaat käyttävät tällä tasolla.

Palvelun tarjoaa

Telerik Academy

Tämä taso suoritetaan Telerik Academy Schoolin opetusohjelman ja materiaalien kanssa.

Boards

Yksi taso = 4 Moduulit

Location

Yksi moduuli = 4 oppitunti

Time

Yksi oppitunti = 120 minuuttia

Ilmoittaudu

100 PISTEET

Moduuli 1 - Miten päästään alkuun App Inventorin kanssa?

Ensimmäinen moduuli esittelee App Inventor kehittämisympäristön, sen piirteet, tyypillisen muodon ja elementit. Esiteltyämme App Inventorin perusasiat ja sen toiminnot jatkamme sen yksityiskohtaisten piirteiden esittelyä – mukaan tulevat viestimet, ääni, informaatioelementtien muuntelu ja eri tavat, joiden avulla voidaan helposti ja nopeasti kommunikoida sovellusten kanssa.

Aiheet

 1. Puhu minulle. Ensimmäinen mobiilisovellukseni App Inventorin kanssa.
 2. Kutsu minua! Näppäinpeli. Näkymättömät komponentit ja toiminnot
 3. Taikatemppu. Tiedon löytäminen.Arvojen asetus
 4. Kääntäjä. Sanottu, kirjoitettu, tehty. Tekstilaatikot ja etiketit

100 PISTEET

Moduuli 2 - Ohjelman taustalla olevat ideat. Miten projekti kehitetään?

Moduulin tarkoituksena on esitellä App Inventorin viestimet ja visualisointityökalut. Tämä puolestaan antaa lapsille mahdollisuuden itsenäisen koodisarjan ja logiikan suunnitteluun. Näin lapset ymmärtävät tietokoneohjelmien toimintaa paremmin. Moduulin viimeinen aihe esittelee  ”globaalisen muuttujan” käsitteen ja ”ehdollisen rakentamisen” idean korostaen niistä saatavaa käytännön hyötyä ohjelmointiprosessin aikana.

Aiheet

 1. Ravistele minua! Sensorit ja koodipolut. Ehdolliset lausumat
 2. Chattaile kanssani. Mobiilikommunikoinnin välineet
 3. Animaatioita, liikkeitä. Miten “tavoittaa” arvo? Muuttujat
 4. Leiki väreillä. Piirtoalue ja satunnaiset koordinaatit. Globaalit muuttujat

100 PISTEET

Moduuli 3 - Satunnainen koodin todellisuus. Milloin, missä, mitä?

Kolmas moduuli esittelee uusia käsitteitä: kuinka monta ”tietovarastoa” tai muuttujaa voidaan lisätä,  milloin, miten ja missä tietoja varastoidaan. Moduulin looginen viimeinen aihe on lasten tutustuttaminen ”tietokantoihin” ja ”arvolistoihin”, jotka puolestaan muodostavat perustan ohjelman seuraavaa moduulia ajatellen.

Aiheet

 1. Leiki väreillä. Piirtoalue ja satunnaiset koordinaatit. Globaalit muuttujat
 2. Fysiikan lait. Matematiikkaa liikkeessä. Loogiset operaattorit – vauhti, aika, etäisyys
 3. Moolisose. Laskurit ja satunnaiset Sprite-liikkeet (kaksiulotteinen BMP)
 4. Taikatemppu. Tietojen varastointi – miten saadaan arvo? Listat ja satunnaiset numerot

100 PISTEET

Moduuli 4 - On aika kirjoittaa koodi

Ohjelman tässä vaiheessa lapset osaavat jo vapaasti käyttää toimintoja ja laatia oikean koodilogiikan haluttujen tulosten saamiseksi ja yksinkertaisten projektien tavoitteiden saavuttamiseksi. Sen vuoksi on aika haastaa nuoret oppilaat monimutkaisempien ja yksityiskohtaisempien projektien kehittämisen pariin. Kolmannen aiheen piirissä nuoret ohjelmoijat leikkivät aarteenetsintää löytääkseen koodivirheitä, jotka puolestaan voivat aiheuttaa vikoja ja estää sovellusta toimimasta oikealla tavalla.

Aiheet

 1. Hassu selfie. Kamera ja liukusäätimet
 2. Avaruusalukset
 3. Nappaa kulta. Törmäykset ja suunnistussensorit
 4. Kivi - paperi - sakset