Segmentoitu opetussuunnitelma 12 - 13 vuotta

12- ja 13-vuotiaille tarkoitetun ohjelmamme tarkoituksena on lasten analyyttisen ja loogisen ajattelun kehittäminen ja ongelmanratkaisukyvyn harjoittaminen. Ohjelmoinnin peruskäsitteet opetellaan eri osissa vähitellen erilaisia lähestymistapoja käyttäen yksinkertaisesta monimutkaiseen etenemällä. Lapset suorittavat monen eri projektin tehtäviä jotakin peliä, mobiilisovellusta tai omaa verkkosivua kehittäessään ja oppivat näin käytännön kautta. Käyttämämme erilaiset teknologiset ja kasvatukselliset menetelmät ja tehtäviemme kokonaisvaltaisuus kehittävät ajattelun joustavuutta, keskittymiskykyä ja yksityiskohtien huomioimista. Pienryhmätyöskentely luo sosiaalisen ympäristön, jossa ratkaisu löytyy aktiivisen vuorovaikutuksen kautta, ja jossa jokaisella yksilöllä on mahdollisuus näyttää vahvuutensa ja kehittää esiintymis- ja johtamistaitojaan.

Segmentoitu opetussuunnitelma  12 - 13 vuotta

Osalle tämän segmentoidun opetusohjelman tasoista palvelun tarjoaa Telerik AcademySchool.

Jokaisen tason pituus on 4 moduulia (16 viikkoa)!

years old
Taso 1

Jokaisesta voi tulla ohjelmoija

Soveltuu oppilaille, jotka ovat suorittaneet kaikki perustasot