Segmentoitu opetussuunnitelma 14 - 15 vuotta

14- ja 15-vuotiaille tarkoitetun ohjelmamme keskeinen idea on lasten analyyttisen ja loogisen ajattelun kehittäminen, ongelmanratkaisukyvyn kehittäminen sekä sellaisten digitaalisten perustaitojen kehittäminen, joita tulevaisuuden ammateissa tarvitaan. Ohjelmoinnin peruskäsitteet opetellaan eri osissa vähitellen erilaisia lähestymistapoja käyttäen yksinkertaisesta monimutkaiseen etenemällä. Lapset oppivat erilaisten digitaalisten projektien kautta – luovat pelejä, mobiilisovelluksia tai oman verkko-sivunsa ja oppivat näin asiat käytännön kautta. Käyttämämme erilaiset teknologiset menetelmät ja tehtäviemme kokonaisvaltaisuus kehittävät ajattelun joustavuutta, keskittymiskykyä ja yksityiskohtien huomioimista. Pienryhmätyöskentely luo sosiaalisen ympäristön, jossa ratkaisu löytyy aktiivisen vuorovaikutuksen kautta, ja jossa jokaisella yksilöllä on mahdollisuus näyttää vahvuutensa ja kehittää esiintymis- ja johtamistaitojaan.

Segmentoitu opetussuunnitelma  14 - 15 vuotta

Osalle tämän segmentoidun opetusohjelman tasoista palvelun tarjoaa Telerik AcademySchool.

Jokaisen tason pituus on 4 moduulia (16 viikkoa)!

years old
Taso 1

okaisesta voi tulla ohjelmoija

Soveltuu oppilaille, jotka ovat suorittaneet kaikki perustasot