Segmentoitu opetussuunnitelma 10 - 11 vuotta

Ohjelman päämääränä on lasten analyyttisen, loogisen ja strategisen ajattelun kehittäminen, ongelmanratkaisukyvyn kehittäminen, ohjelmoinnin perusteiden oppiminen. MindHub Senior antaa lapsille mahdollisuuden sellaisten välttämättömien digitaalisten taitojen ja tietojen oppimiseen, joiden avulla he voivat myöhemmin helposti siirtyä tulevaisuuden ammatteihin. Tämä on intensiivinen ohjelma ja koostuu lyhytkestoisesta moduulista ja projektipohjaisesta opiskelusta. Kurssin viimeisessä osassa lapset siirtyvät omaan rauhalliseen tahtiinsa lohko-ohjelmoinnista Python-ohjelmointikielen opiskelemiseen.

Segmentoitu opetussuunnitelma  10 - 11 vuotta

Osalle tämän segmentoidun opetusohjelman tasoista palvelun tarjoaa Telerik AcademySchool.

Jokaisen tason pituus on 4 moduulia (16 viikkoa)!

years old
Taso 1

Taso 1 – Aloitteleva ohjelmoija

years old
Taso 2

Taso 2 – Ohjelmoija-asiantuntija

Soveltuu oppilaille, jotka ovat suorittaneet kaikki perustasot