OHJELMOINTIKERHO ”MINDHUBIN” YLEISET EHDOT JA EDELLYTYKSET

Yleiset ehdot


1. Nämä yleiset ehdot ja edellytykset kattavat MindHubin ja MindHub-palveluiden käyttäjien väliset suhteet.
2. MindHub tarjoaa palvelut MindHubin kehittämän alkuperäisen opetusohjelman perusteella.
I. Pääehdot
Yleisten ehtojen ja edellytysten tarkoitusta varten seuraavia käsitteitä käytetään seuraavan merkityksen kanssa:
”Oppilas” on yksilö, joka käyttää MindHubin palveluita.
”Vanhempi” on alle 18-vuotiaan oppilaan vanhempi tai huoltaja.
”Vuosiopetus” on vähintään 8 mutta ei enempää kuin 9 kuukautta kestävä opetus.
Vuosiopetus jaetaan moduuleihin. Jokaisen moduulin kesto on 4 peräkkäistä viikkoa, lukuun ottamatta arkipyhiä ja pakollisia lomia, jotka opetus- ja tiedeministeriö on ilmoittanut.
Ilmoittautuminen (rekisteröityminen) edellyttää verkkorekisteröitymislomakkeen täyttämistä ja maksun suorittamista.
II. Ilmoittautuminen opetukseen
1. Ilmoittautuminen tehdään luomalla Vanhemman profiili, lähettämällä verkkorekisteröitymislomake, hyväksymällä yleiset ehdot ja edellytykset sekä maksamalla lukukausimaksu ilmoitettujen määräaikojen sisällä. Ilmoittautuminen tehdään ilmoitettujen määräaikojen sisällä tai kunnes vapaat paikat on täytetty.
2. Ilmoittautuminen katsotaan onnistuneeksi, kun maksu on suoritettu määritettyjen määräaikojen sisällä.
III. Maksut, maksutapa ja alennukset
1. Maksu
Lukukausimaksu määritetään tällä sivulla, ja se ilmoitetaan yhden henkilön osalta.
2. Maksutapa
2,1. Maksu yhdestä moduulista suoritetaan heti määritettyjen määräaikojen mukaisesti ja viimeistään opetuksen alkamispäivänä.
2.2 Mikäli vanhempi haluaa saada laskun lukukausimaksusta, hänen on tarjottava yritykselle tiedot 2 päivän sisällä maksun suorittamisesta.
3. Alennukset koulutuksesta
Oppilaat voivat käyttää seuraavia alennuksia:
3,1. Muuttuva % kertamaksusta – alennusta sovelletaan, kun vanhemmalla on yksilöllinen kampanjakoodi aktiivisesta kampanjasta.
3,2. 10 % alennus toisesta perheenjäsenestä.
Toisen perheenjäsenen alennusta sovelletaan, kun useampi kuin yksi lapsi on MindHub-opetuksessa.
3,4. Muuttuva % -alennus useamman kuin yhden kuukausimaksun maksamisesta etukäteen.
Alennusta sovelletaan, kun vanhempi maksaa etukäteen kaksi moduulia tai useamman.
3,5. Alennukset eivät kumuloidu. Suurempaa sovelletaan.
3,6. Kun alennusta käytetään, asiakas ei saa oikeutta palautukseen etukäteen maksetusta summasta ja opetuksen keskeyttämisestä.
IV. Asiakkaan keskeyttämä opetus ja poissaolo opetuksesta
1. MindHubin opetus on vapaaehtoista, ja jokainen oppilas voi lopettaa opetuksen vapaaehtoisesti milloin vain kouluvuoden aikana, vanhemman tietäessä siitä.
2. Jos oppilas päättää lopettaa opetuksen, ja vanhempi on jo käyttänyt 3 kuukauden etukäteismaksun alennuksen, maksuja ei palauteta.
3. Ilmoittautumalla oppilas päättää osallistua oppitunneille. Seuramme jatkuvasti hallituksen ohjeita koronavirusepidemiasta, jos koulut pitävät koti opetusta Mindhubin kaikki kurssit myös pidetään verkossa. Tässä tapauksessa maksuihin ei tulee muutosta. Poissaolojen ja oppituntien ”väliin jättämisen” tapauksessa MindHub ei palauta osaa maksusta, mutta sitoutuu ehdottamaan oppitunteja tehtävien suorittamiseksi. Jokainen lapsi saa korvata yhden oppitunnin moduulia kohti, lukuun ottamatta terveyssyitä.
V. Opetuksen lopettaminen MindHubin toimesta
1. MindHub voi päättää oppilaan opetuksen yksipuolisesti seuraavista syistä:
1,1. Oppilaan huono käytös. MindHubilla on oikeus lopettaa sellaisen oppilaan opetus, joka käyttäytyy huonosti ja näin ollen häiritsee normaalia opetusta. Tällaisessa tapauksessa oppilaalle ei palauteta maksua.
1,2. Maksua ei ole maksettu. MindHubilla on oikeus lopettaa sellaisen oppilaan opetus, jonka maksu viivästyy useammalla kuin 3 päivällä eräpäivästä.
2. Opetus suoritetaan vähintään 8 oppilaan ryhmissä. MindHub pidättää oikeuden ehdottaa muita ryhmiä opetusta varten tai peruuttaa opetuksen, mikäli ryhmässä on vähemmän kuin 8 henkilöä. Tällaisissa tapauksissa oppilaalle annetaan vaihtoehto osallistua oppitunneille toisessa paikassa, tai maksu palautetaan sellaisesta moduulista, jota hän ei voinut aloittaa. Lukukausimaksu palautetaan täysimääräisesti vain peruutetuista kursseista.
VI. Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet
1. Jos lapsi tahallaan vahingoittaa ja rikkoo laitteistoa oppitunnin aikana, vanhemmalla on velvollisuus korvata sen hankinta-arvo.
2. Maksaa lukukausimaksu määräaikoja noudattaen valitun maksutavan mukaisesti.
3. Vanhemmilla on oikeus peruuttaa ilmoittautuminen kurssille tai moduuliin, johon he ovat rekisteröineet lapsensa, 7 päivän sisällä maksun suorittamisesta MindHub BG EOOD -yritykselle antamatta peruutukselle mitään syitä. Käyttääkseen tätä oikeutta hyväkseen vanhemman on välittömästi ilmoitettava MindHubille sähköpostitse, puhelimella tai muulla virallisella viestintäkanavalla. Vahvistuksen yhteydessä summa palautetaan vanhemmalle pankkisiirrolla.
VII. MindHubin oikeudet ja velvollisuudet
Tarjota laitteet – laitteisto- ja ohjelmistotyökalut opetuksen suorittamiseksi.
Seurata lasten edistymistä sekä ilmoittaa vanhemmille, kun ongelmia ilmenee.
Tarjota palautetta vanhemmille jokaisen suoritetun moduulin lopussa arvioinnin muodossa tiettyjen kriteereiden mukaisesti ja lapsen tekemän projektin muodossa.
VIII. Oppituntien aikataulu. Opetus
1. Oppituntien aikataulu valmistellaan ennen opetusohjelman ensimmäisen moduulin alkua, jolloin MindHub jakaa ryhmät tason perusteella.
2. Jokaisen ryhmän vuosiopetus tapahtuu sinä ensimmäisen moduulin päivänä ja aikana, johon lapsi ilmoitettiin.
3. Oppilas voi vaihtaa ryhmää, jossa hän on käynyt, samaan moduuliin ja tasoon toisessa salissa tai kaupungissa, kun vanhemmat tietävät siitä.
4. MindHub pidättää oikeuden muuttaa oppituntien aikataulua ja peruuttaa ryhmiä, joiden osallistujamäärä on vähemmän kuin lapsien vähimmäismäärä.
5. MindHubin opetus perustuu kokonaisuudessaan pienryhmätyöskentelyyn ja yksilölliseen lähestymistapaan lapsiin. Oppitunnin aikana lapset työskentelevät 2 tai 3 oppilaan ryhmissä tehtävästä riippuen.
6. Opetuksen aikana MindHub tarjoaa kaikki tarvittavat materiaalit ja laitteet oppituntien tavanomaista kulkua varten.
IX. Lomat
1. Opetus- ja tiedeministeriön ilmoittamien lomien aikana tapahtuva opetus MindHubissa määritetään jokaisen kouluvuoden alussa.
X. Luottamuksellisuus ja henkilötietojen suojaus
Tarjotakseen palveluita MindHub voi kerätä, käsitellä, käyttää ja tallentaa oppilaiden ja heidän vanhempiensa tai huoltajiensa henkilötietoja. Palveluun ilmoittautumisen yhteydessä oppilas ja hänen vanhempansa tai huoltajansa tarjoavat vapaaehtoisesti tarvittavat henkilötiedot ja suostuvat siihen, että niitä käytetään palvelun tarjoamista varten.
Henkilötietojen käsittely suoritetaan Tietosuojakäytäntömme ja Henkilötietolain mukaisesti.
XI. Ehdotukset, valitukset ja vaateet
Mahdolliset ehdotukset, valitukset ja vaateet voidaan lähettää osoitteeseen info@mindhub.bg.
Lähetetyt ehdotukset ja vaateet arvioidaan ja ratkaistaan MindHubin toimesta viimeistään yhden kuukauden kuluttua niiden vastaanottamisesta.
Nämä yleiset ehdot ja edellytykset on hyväksytty toimitusjohtajan määräyksellä, ja ne tulevat voimaan uusille ja nykyisille asiakkaille 01.09.2017. MindHub julkaisee yleiset ehtonsa ja edellytyksensä asiakkailleen julkaisemalla ne verkkosivustollaan ja asettamalla ne helppokäyttöiseen paikkaan toimipaikoissaan tarjoten niihin pääsyn asiakkailleen. Yleisiä ehtoja ja edellytyksiä voidaan muuttaa, ja asiakkaille ilmoitetaan Yleisten ehtojen ja edellytysten muutoksista MindHubin verkkosivuilla.

Viimeisin päivitys 12.11.2017